Fanny Aboulker

Petra Lelláková

Vladimíra Večerová

Love Must be Colder than Capital

14 — 20 September 2017

14. — 20. září 2017

EN

CZ

Press Release⇣

Opening 14th September 2017 6pm til late
Performative Lecture My Imaginary Dick by Fanny Aboulker starts at 6pm
Show runs until 20th September 2017

Tisková Zpráva⇣

Performativní přednáška Fanny Aboulker ‘My Imaginary, Dick’ začátek v 18 hodin
poté vernisáž do cca 22 ho
Projekt je otevřen do 20. září, náštěva po předchozí dohodě na

"We want money but capitalism knows what is better for us: Love! Therefore we think: Love must be colder than capital…"
René Pollesch, 2009

Hotel Ozone cordially invites to ‘Love must be colder than capital’ , presentation of performance, moving image and yarn based works by London based French artist Fanny Aboulker and the Czech collaborative duo Vladimíra Večeřová&Petra Lelláková, inspired by female friendship, Buffy Vampire Slayer and internet porn.

"Chceme peníze, ale kapitál ví co je pro nás lepší: Láska! Proto si myslíme: láska musí být chladnější než kapitál…"
René Pollesch, 2009

Hotel Ozone srdečně zve na 'Láska musí být chladnější než kapitál', prezentaci performance, pohyblivého obrazu a prací s textilem francouzké umělkyně žijící v Londýně Fanny Aboulker, a české kolaborativní dvojice umělkyň Vladimíry Večeřové a Petry Lellákové, inspirované ženským přátelstvím, Buffy Vampire Slayer a internetovým pornem.

Alice Brooke

Vulgární Lajdačka

24 June — 1 July 2017

24. Červen — 1. Červenec 2017

EN

CZ

Press Release⇣

Perfomance starts at 6pm
Capacity is limited and booking is recomended
Email:
Exhibition open from 7pm

Tisková Zpráva⇣

Performance v 18:00 hodin
Omezená kapacita, doporučujeme rezervaci zde
Email:
Výstava od 19:00

On the occasion of midsummer’s Eve, Hotel Ozone is pleased to invite you to Vulgární Lajdačka, a project by Glasgow-based artist Alice Brooke. Vulgární Lajdačka will present Alice Brooke’s research into bodies, the law and technologies. With a performance and exhibition specifically developed for the intimate living space of Hotel Ozone Alice will explore the imaginative potential of touch, collectivity and voice. Using grounding meditation techniques from the witch activist Starhawk, smartphone apps and psycho-active herbs collected from the riverbanks, ditches and wastelands of Prague 7, the project questions current biopolitical frameworks and their gendered connotations.

The exhibition will be accompanied by Afterpill, the ziine with texts by Alice Brooke and Hana Janeckova and the reading list compilled by Alice Brooke that will be available on the Hotel Ozone's website.

Alice Brooke lives in Glasgow, Scotland. Her work includes drawing, photography, moving image and performance. Her work is erratic and inconsistent. It often finds itself channeled back, looping through thoughts about the problems with white feminism, subjective perceptions of time, what autonomy feels like and how we can manipulate technologies as the tools of resistance.

Recent exhibitions include, Domestic Melodrama, in collaboration with Beatrice Loft Schulz for Lux Scotland's Artist Moving Image Festival, Tramway, Glasgow, 2016. Humours, Glasgow School of Art MFA Degree Show, Glue Factory, Glasgow, 2016. Chateux Double Wide, a group exhibition for Glasgow International, Glasgow, 2016. Dual Habit, with Beatrice Loft Schulz, Glasgow Project Rooms, Glasgow, 2016. Re-Materialising Feminism, co-curator, ICA and The Showroom, London, and is one of the initiators of Other Feminist Reading Group.

Při příležitosti Svatojánské noci Vás srdečně zveme do Hotelu Ozone na Vulgární Lajdačku, projekt britské umělkyně Alice Brooke, která žije a pracuje ve Skotském Glasgow. Pro Vulgární Lajdačku Alice Brooke prezentuje svůj dlouhodobý výzkum vztahů těla, medicíny, technologií a práva. V performanci a samostatné výstavě specificky vytvořené pro intimní prostor Hotelu Ozone Alice pracuje s imaginárním potenciálem doteku, kolektivity a hlasu. Projekt se zabývá současnými biopolitickými rámci a jejich genderovými konotacemi, použitím základních meditačních technik čarodějky aktivistky Starhawk, aplikací chytrých telefonů a psychoaktivních bylin nasbíraných v příkopech, pustinách a na březích řeky Vltavy v Praze 7.

Výstava bude doprovázena zinem Pilulka s texty Alice Brooke a Hany Janečkové a čtenářským listem vybraným Alice Brooke k tématu výstavy, který bude ke stažení z webstránky Hotelu Ozone.

Alice Brooke žije a pracuje v Glasgow, Skotsko. Pracuje s kresbou, fotografií, pohyblivým obrazem a performancí. Její práce je eratická a nenavazující, ale často pohybuje ve smyčce skrze myšlenky o problémech s bílým feminismem, subjektivním vnímáním času, s tím jak prožíváme autonomii a jak můžeme využít technologie jako nástroj odporu.

Z nedávných aktivit lze zmínit Domestic Melodrama, spolupráci s Beatricí Loft Schulz pro LUX Scotland's Artist Moving Image Festival, Tramway, Glasgow, 2016 Humours, Glasgow School of Art MFA Degree Show, Glue Factory, Glasgow, 2016. Chateux Double Wide, skupinová výstava pro Glasgow International, Glasgow, 2016. Dual Habit, s Beatricí Loft Schulz, Glasgow Project Rooms, Glasgow, 2016. Re-Materialising Feminism, spolukurátorka, ICA a The Showroom, London, a je jednou z iniciátorek Other Feminist Reading Group.

Resources

Fanny Aboulker's resources:

Vulgární Lajdačka: Reading list

Info

Hotel Ozone is feminist / empathic / child-friendly / deep-time / home away from home

U Studanky 276/1
Praha 7

open by appointment

instagram: hotelo.zone